THÔNG TIN CHUYẾN

Buôn Mê Thuột Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
Đà Nẵng
17:00    23-11-2020
07:15    24-11-2020
Giường
Xin vui lòng chọn vị trí
280.000 VNĐ

VNĐ

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chú ý: Mã bí mật Quý khách cần phải nhớ dùng để thanh toán tại quầy vé, hoặc tra cứu lại thông tin vé sau này

SƠ ĐỒ GHẾ

    Vị trí đã bán
    Vị trí trống
    Vị trí đang chọn

Dùng chuột hoặc tap vào vị trí trống để chọn

Tầng 1

 
A1
B1
C1
A3
B3
C3
A5
B5
C5
A7
B7
C7
A9
B9
C9
A11
B11
C11

Tầng 2

A2
B2
C2
A4
B4
C4
A6
B6
C6
A8
B8
C8
A10
B10
C10
A12
B12
C12
Android
iOS