THÔNG TIN CHUYẾN

Hồ Chí Minh Cần Thơ
Hồ Chí Minh
Cần Thơ
17:30    13-06-2019
21:40    13-06-2019
LIMO-SAU
Xin vui lòng chọn vị trí
160.000 VNĐ

VNĐ

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chú ý: Mã bí mật Quý khách cần phải nhớ dùng để thanh toán tại quầy vé, hoặc tra cứu lại thông tin vé sau này

SƠ ĐỒ GHẾ

    Vị trí đã bán
    Vị trí trống
    Vị trí đang chọn

Dùng chuột hoặc tap vào vị trí trống để chọn

Tầng 1

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Android
iOS