THÔNG TIN CHUYẾN

Hồ Chí Minh Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Nội
08:15    24-09-2022
20:21    25-09-2022
Giường
Xin vui lòng chọn vị trí
920.000 VNĐ

VNĐ

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chú ý: Mã bí mật Quý khách cần phải nhớ dùng để thanh toán tại quầy vé, hoặc tra cứu lại thông tin vé sau này

SƠ ĐỒ GHẾ

    Vị trí đã bán
    Vị trí trống
    Vị trí đang chọn

Dùng chuột hoặc tap vào vị trí trống để chọn

Tầng 1

 
PV
A1
B1
C1
A3
B3
C3
A5
B5
C5
A7
P1
B7
P2
C7
A9
P3
B9
P4
C9
D1
D3
D5
D7
D9

Tầng 2

A2
B2
C2
A4
B4
C4
A6
B6
C6
A8
B8
C8
A10
B10
C10
D2
D4
D6
D8
D10
Android
iOS